Tunnistatko nykyisen työelämän monstereita: teknostressin, multitaskauksen ja hälyisän toimistotilan? Aivomme ovat koetuksella työn muutoksessa ja keskittymistä vaativille tehtäville voidaan suunnitella otollisia ja tehokkaita työympäristöjä tutkimustietoon nojaten. 

 

Kollegoiden keskustelut kantautuu korviin, pirisevä puhelin keskeyttää ajatuksen, tilassa kaikuu ja äänimaailma muistuttaa enemmän toria kuin toimistoa, jossa voisi keskittyä. Tai jonne haluaisi tulla, jos vaihtoehtona on tehdä etätyötä omassa rauhassa. Mutta kaikille kotikaan ei ole keskittymistä tukeva ympäristö syystä tai toisesta. Viime aikainen tutkimus osoittaa, että  fyysisen työympäristöllä on vahva yhteys stressiin. Mutta hyvä uutinen on se, että toimiston hyvällä suunnittelulla, mm. materiaaleilla ja layout-ratkaisuilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden kokeman stressin vähentämiseen. Esimerkiksi työtilojen melu voi aiheuttaa väsymystä ja muita työkykyä heikentäviä oireita: huono akustiikka voi aiheuttaa jopa sydänkohtausta vastaavaa sykkeen nousua. Melun aiheuttamat vaikutukset laskevat motivaatiota ja suorituskykyä.1  Työympäristön akustiikka vaikuttaisi olevan toimistojen yleisin ongelma, monimutkainen kokonaisuus, jonka suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

 

Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan aivojen hyvinvoinnin huomioivia työskentelyolosuhteita ja se on nykyään monessa työssä koetuksella. Keskeytykset estävät meitä pääsemästä työskentelyssä virtaavaan flow-tilaan ja saavat aikaan toimistossa työskentelevän aivoissa yhä saman reaktion kuin lähestyvä vaara aiheutti kivikautisissa aivoissa: pitää joko taistella tai paeta. Taistele tai pakene -reaktioissa tavallisiin työtehtäviin liittyvät asiat tuntuvat uhkaavilta ja välinpitämättömyytemme kasvaa.2 Toimiston on pystyttävä (jatkossakin) tarjoamaan työrauhaa. Piste. Fyysisen ympäristön häiriöiden lisäksi työkulttuurissa voi olla myös mobiiliteknologian aiheuttamaa teknostressiä: ilmoituksia, merkkiääniä ja jatkuvasti kilahtavia sähköposteja. Mitäpäs, jos ”out-of-office” -mailivastaaja laitetaankin silloin, kun tiimi kokoontuu yhteistyön ääreen toimistolle? Kuten tehdään isoissa it-yrityksissä maailmalla. Arvostetaan työrauhaa eikä sallita ajattelun ja työn virtauksen häiriintyä keskeytyksillä, jotka eivät ole pakollisia.

 

Työpaikoilla kannattaa panostaa akustiikkaan ja keskittymistä tukeviin tiloihin, joissa on minimoitu niin visuaaliset kuin äänihäiriöt. Näitä voivat olla esimerkiksi hiljaisen työskentelyn tilat, vetäytymistilat sekä laaja kirjo erilaisia akustisia ratkaisuja desibeliverhoista ääntä vaimentaviin kalusteisiin. Sekä muotoilla työpäiviä ja työkulttuuria, joka suojelee aivojamme ja ajatteluamme, tietotyön työvälineistä tärkeimpiä, ja antaa meille mahdollisuuden keskittyä erilaisiin työtehtäviin: olla tarkkoja, tehokkaita ja tehdä laadukasta työtä. Ja tietenkin myös etätyön mahdollisuus kannattaa hyödyntää keskittymistä vaativissa tehtävissä, antaa työntekijöille valinnan mahdollisuus ja pohtia mitä työtä varten toimistolle on järkevin tulla.

 

Veikkaan, että säkin kiinnostuit palautumisen ja luonnollisen työympäristön mahdollisuuksista? Tutustu lisää  Flowork® Mind & Focus -moduuli, ketterä toimistoratkaisu tai lue lisää… 

 

______________

1.. Sander, E., Caza, A., Jordan, P. (2019) The physical work environment and its relationship to stress. Organizational Behaviour and the Physical Environment (pp.268-284).

2. Huotilainen, M., Saarikivi, K. (2018) Aivot työssä.

Leave a Reply