Flowork® Concept
Työympäristökehittäminen

Muuttunut työ vaatii uudenlaisia työympäristöjä ja kestäviä ratkaisuja. Työympäristöselvityksen jälkeen starttaa kehitystyö. Onnistunut työympäristömuutos etenee yhdistämällä strategiaa tukien organisaation tavoitteita ja tulevaisuuden työympäristöä muotoilevaa yhteiskehittämistä. Osallistava prosessi sitouttaa henkilöstön yhteisen työympäristön suunnitteluun ja varmistaa, että kokonaisuus todella palvelee juuri tämän porukan arkea – nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalinen toteutus tarjoaa alustan yhteiselle kehittämiselle ja onnistuu sujuvasti organisaation arjen lomassa, aikaa ja resursseja säästäen.

Työympäristökehittäminen sisältää:
 • Työympäristön muutosvisio
 • Työympäristökonsepti
 • Tilankäyttösuunnitelma ja layout
 • Toimintakulttuuri hybriditoimistossa
Työympäristökehittämisen osa-alueita:
 • Digitaalinen yhteiskehittäminen
 • Workshopit
 • Henkilöstön infot
 • Ohjausryhmätyöskentely
 • Käyttöönoton suunnittelu ja tuki
 • Testaus ja jatkokehittäminen, sisältäen
  Index Update -tarvekartoitukset
Muutosvisio

Mitkä asiat muuttuvat ja mitä hyvää halutaan säilyttää? Millainen toimistomme voisi olla, kun muutos on valmis? Kuinka uusi tila voisi tukea työtä ja työhyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla?

Työympäristön muutosvisio kirkastaa mitä ollaan tekemässä, mitä tavoitellaan ja mistä muutoksessa todella on kysymys. Muutosvisio-työskentely auttaa haastamaan totuttuja malleja, visioimaan korkealle rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ammattilaisen fasilitoimana.

Projektille syntyy yhteisesti jaettu ymmärrys siitä maalista, jota kohti ollaan menossa. Visio ohjaa työympäristön kehittämistä oikeaan suuntaan ja luo perustan työympäristökonseptille.

Työypäristökonsepti & layout

Millaisista elementeistä työympäristömme koostuu: vyöhykkeitä, toimintoja, tiloja ja ratkaisuja? Kuinka eri työmoodit ja toiminnot sijoittuvat? Kuinka tilalla tuetaan työhyvinvointia ja työn tekemistä?

Työympäristökonseptin kehittäminen rakentuu yhdessä kirkastetulle muutosvisiolle, josta rakennetaan organisaation toimintaa ja arkea parhaiten palveleva tilankäyttösuunnitelma sekä kalustelayout. Selvityksen pohjalta tehdyt layout-vaihtoehdot jatkokehitetään toimivaksi työympäristömalliksi ja lopulliseksi layoutiksi toteuttamista varten. Digitaalisessa yhteiskehittämisessä ja workshopeissa työntekijät aidosti osallistuvat oman työympäristönsä suunnitteluun, tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ja yhdessä tekeminen tekee prosessista läpinäkyvän.

Toimintakulttuuri

Kuinka organisaatiomme käyttää tiloja? Millaisia pelisääntöjä eri tiloihin liittyy? Kuinka arki uudessa tilassa saadaan mahdollisimman sujuvaksi ja erilaisia työtehtäviä palvelevaksi?

Tilamuutos tarvitsee tuekseen uuden toimintakulttuurin, jotta yhdessä suunnitellusta työympäristöstä saadaan toimiva myös käytännössä. Digitaalisen yhteiskehittämisen keinoin luodaan pelisäännöt, joiden avulla uudessa tilassa on helppoa, mukavaa ja tehokasta työskennellä. Avoin prosessi sitouttaa työntekijät muokkaamaan yhteistä toimintakulttuuria, jota päästään testaamaan käytännössä. Ja karttuneen kokemusdatan perusteella tehdään tiloihin, arkeen ja toimintakulttuuriin muutoksia, jos tarpeellista.

The office lost the monopoly of work.

– Raphael Gielgen, Vitra

Ota yhteyttä
ja jutellaan lisää!

  Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
  Lisätietoja tietosuojaselosteesta pyydettäessä.